Master of Science

Master of Science Geriatric Physical Therapy


Imke heeft met succes haar thesis verdedigd en inmiddels haar diploma opgehaald, waardoor zij zich nu Master of Science in de geriatrie fysiotherapie mag noemen. Een mooie titel waar 3 jaar hard voor gestudeerd is. Middels deze studie heeft Imke zich verder verdiept in de ouder wordende patiënt en de daarbij voorkomende meervoudige en chronische aandoeningen. Door deze studie kan Imke nog beter ouderen helpen bij hun revalidatie/behandel traject.